Marketing van Arnhem: product en verhaal op orde

Inhoud veranderopgave en samenhang

De inzet van citymarketing is om samen met betrokken partijen in de stad de unieke en onderscheidende eigenschappen van Arnhem zo te positioneren dat relevante doelgroepen een aantrekkelijke basis hebben om voor Arnhem te kiezen. Op deze manier bouwen we vanuit een breed platform met belanghebbenden met behulp van citymarketing aan de positionering van Arnhem. Dit leidt tot een scherper merkbeeld een steviger imago ter versterking van de concurrentiepositie van de stad. Hiermee kan Arnhem haar sociaal economische vitaliteit behoeden en versterken.

Deze veranderopgave heeft en samenhang met:

Realisatie

Is het beoogde resultaat behaald?

  • In 2015 zijn verdere stappen gezet om citymarketing intern verder in te bedden. Zo is in 2015 een nieuwe woonvisie en evenementenvisie vastgesteld mede vanuit de doelstelling citymarketing om Arnhem ''een sociaal economische vitale stad' te laten zijn. Verder is citymarketing in 2015 aangesloten op de lopende Veranderopgaven van Arnhem. Om het belang van citymarketing en de kansen verder uit te nutten is in 2015 gestart met een onderzoek om citymarketing toekomstbestendig te maken;
  • De gemeente wil citymarketing meer van de stad laten worden, waar de stad meer haar verhalen zelf gaat vertellen en de gemeente een lichte vorm van regie voert. In 2015 is gestart met het steviger oppakken van deze ambitie. Concreet is in 2015 vanuit citymarketing samen opgetrokken met diverse partijen in de stad. Met als voorbeelden het Ruimtekoersfestival in het voorjaar en Innovate Arnhem in het najaar. Ook is citymarketing aangesloten op het actieprogramma Arnhem Studiestad;
  • In 2015 is een actieve samenwerking met de hogescholen ArtEZ, HAN en Hogeschool Van Hall Larenstein vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in partnerships met de drie hogescholen en een gezamenlijk actieprogramma Arnhem Studiestad. Doel is studenten aan te (blijven) trekken en te binden aan regio Arnhem.

Ontwikkelingen in 2015

Deze veranderopgave wordt voorgezet en is in de Perspectiefnota 2016-2019 opgenomen in de veranderopgave Marketing van Arnhem in het Programma Stad op de kaart.