De binnenstadseconomie bereikbaar

Inhoud veranderopgave en samenhang

Bereikbaarheid van de binnenstad is de tweede opgave van dit programma. Dit is op korte termijn cruciaal voor het goed functioneren van de bedrijvigheid in de binnenstad waarbij het tegelijkertijd ook kansen biedt met vele aangrijpingspunten die leiden tot ontwikkeling en verbetering van de stad.

Deze veranderopgave heeft een relatie met het Reguliere Programma R2 Verkeer, vervoer en waterstaat.

Realisatie

Is het beoogde resultaat behaald?

Belangrijke resultaten in 2015 zijn:

  • de Musisgarage is nu bereikbaar vanaf Apeldoornseweg;
  • de bereikbaarheid van parkeergarage Velperplein/Mediamarkt is verbeterd. Daarmee is aan een breed gedragen wens tegemoet gekomen. Zo kan men vanaf de Apeldoornseweg links af de Paterstraat in;
  • er is gehoorgegeven aan de wens van ondernemers om de rijstrookindeling van de Centrumring aan te passen tussen de Steenstraat en de Apeldoornseweg, waardoor automobilisten bewust van rijstrook moeten veranderen om af te kunnen slaan;
  • het autovrij maken van het Gele Rijdersplein en de Markt is in ontwikkeling. Ten behoeve van het autovrij maken van de markt is het voornemen gepubliceerd voor het verplaatsen van de warenmarkt. Men is gestart met de uitvoering van het inrichten van de Trans als kwalitatieve parkeerplaats;
  • er zijn afspraken gemaakt over het aanwijzen van Kwartieren in de binnenstad met de daarbij behorende bewegwijzering.

Ontwikkelingen in 2015

Deze veranderopgave vervalt vanaf 2016, omdat het niet meer als opgave is opgenomen in de MJPB 2016-2019. Het blijft een belangrijk gespreksonderwerp tussen het nieuw opgerichte Platform Binnenstad Arnhem in de binnenstad en de gemeente.