Niet-grondexploitatieprojecten

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Begeleiding bouwplannen van derden
In 2015 was het goed merkbaar dat de economie weer aantrekt. Grondeigenaren die een aantal jaren op economisch herstel hebben gewacht, benaderen de gemeente met de vraag welke ontwikkelingen denkbaar zijn op hun eigendommen. Hierbij gaat het naast een aantal kleine ook om grote eigenaren, zoals FrieslandCampina (Cobeco terrein), AKZO (Velperweg) en Propertize (Arnhems Buiten). Daarnaast zijn investeerders en ontwikkelaars op zoek naar terreinen en vastgoed om hun portefeuille voor de komende jaren te vullen. Een grote speler is Kondor Wessels Projecten, die onder meer de grondpositie van de curator van Phanos in Stadsblokken en Meinerswijk heeft overgenomen. Dit betekent dat het aantal te begeleiden plannen in 2015 is toegenomen. In plaats van de verwachte circa 15 zijn dat er ruim 25 geweest.

Gemeentelijke investeringsprojecten
Hoogtepunt van 2015 was de opening van het prachtige station Arnhem Centraal en de vernieuwing van het stationsgebied.
De nog lopende gemeentelijke investeringsprojecten bevinden zich in het afrondende stadium.
Arnhem Centraal en het uitvoeringsplan Stadsblokken en Meinerswijk (fase 1 van de gebiedsvisie) zijn voltooid. De afwikkeling ervan zal nog in 2016 doorlopen. Herstructurering Malburgen loopt nog tot 2020. Presikhaaf was al eerder afgesloten.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Het herstel van de economie.

Incidenteel of structureel

Door het herstel van de economie is er sprake van een inhaaleffect in 2015 en 2016. Daarna zal de vraag naar begeleiding van stadsontwikkelingsprojecten stabiliseren.

Nieuwe gemeentelijke investeringsprojecten worden vooralsnog niet voorzien.

Prestatie-indicatoren

8.04 Niet-grondexploitatieprojecten

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Gerrie Elfrink/Alex Mink

2014

2015

2015

Aantal begeleide bouwplannen van derden

15

25

10

- gegevens rekening 2014 onbekend- Economie hersteld en trekt aan wat resulteert in meer vraag naar begeleide bouwplannen van derde

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015