Stadsreiniging

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Ingevolge de bezuinigingstaakstelling vanaf 2012 is het kwaliteitsniveau van stadsreiniging in de woonwijken en de parken (uitgezonderd de parken Presikhaaf en Sonsbeek) vastgesteld op C-niveau (zie ook paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen). In het jaar 2015 voldoet 98% aan dit kwaliteitsniveau.
De A-locaties zoals het centrum, wijkwinkelcentra en NS stations voldoet 93% aan het gestelde kwaliteitsniveau.
In de tabel met prestatie-indicatoren zijn bovengenoemde resultaten gemiddeld.  
Een afwijking tot maximaal 10% wordt als een realistische afwijking gezien. Doordat de hoeveelheid straatvuil van dag tot dag en per plek in de stad snel wijzigt kan het voorkomen dat op verschillende plekken het beeld niet altijd voldoet aan het gestelde kwaliteitsniveau op het moment van schouwen.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Niet van toepassing.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

7.04 Stadsreiniging

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ine van Burgsteden

2014

2015

2015

% schouwresultaten die aan de eisen voldoen

93

100

96

-4

Realisatie 2015 is een gemiddelde van twee kwaliteitsmetingen

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015