Integratie, interculturalisatie en antidiscriminatie

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

  • Zelforganisaties zijn actief geweest bij de activering van moeilijk bereikbare groepen. Dit is gebleken uit de startbijeenkomst op 19 maart 2015 'Samen in Arnhem' en alle activiteiten in dit kader die daaruit zijn voortgevloeid;
  • De grote instellingen hebben diversiteitsbeleid.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

  • De Startbijeenkomst Samen in Arnhem heeft geleid tot uitvoering van veel nieuwe activiteiten, zoals het samen wandelen tijdens de Airborne wandeltocht;  
  • De subsidieregeling Arnhem Fonds Samenlevingsbeleid is overgegaan in de nieuwe subsidieregeling Burgerkracht Sociaal Domein.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

6.10 Integratie, interculturalisatie en  antidiscriminatie

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ron König

2014

2015

2015

Zelforganisaties actief bij activering van moeilijk bereikbare groepen

15

15

15

0

Grote gesubsidieerde instellingen met diversiteitsbeleid

6

6

6

0

Aantal gehonoreerde aanvragen Arnhems Fonds Samenlevingsbeleid

20

14

0

-14

De subsidieregeling Arnhem Fonds Samenlevingsbeleid is overgegaan in de nieuwe subsidieregeling Burgerkracht sociaal domein.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015