Buitensport

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Sportparken
Zoals vermeld onder R.12 Sportbeleid en -ontwikkeling is aandacht besteed aan de bevordering van de duurzaamheid van sportcomplexen.

Sportparken specifiek

  • Sportpark Drielse Dijk: door een flinke toename van het aantal hockeyleden is een nieuw kunstgrashockeyveld gerealiseerd;
  • Sportpark Schuytgraaf:aangezien de Stichting Sportpark Arnhem Schuytgraaf (SAS) failliet is gegaan, is in 2015 met de voetbalvereniging op dit sportpark onderhandeld over de exploitatie van de kantine, waarbij op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt met het bestuur. Om het Sportpark meer te laten bruisen en de exploitatie te verbeteren is de kantine voor de helft verhuurd aan een fitness exploitant;  
  • Sportpark Over het Lange Water: eind 2015 is de voetbalvereniging AFC Arnhem failliet gegaan.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Niet van toepassing.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

5.11 Buitensport

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Gerrie Elfrink

2014

2015

2015

% Sportparticipatie

69

73

70

-3

% Lid van sportaanbieders

39

30

21

-9

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015