Binnensport

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Zoals vermeld onder R.12 Sportbeleid en -ontwikkeling is aandacht besteed aan de bevordering van de duurzaamheid van sportcomplexen.

In de Schuytgraaf hebben in de sporthal (volgens Arnhemse Norm), het kloppend hart van het multifunctioneel centrum De Omnibus, de volleybal- en basketbalvereniging hun intrek genomen. Na wat aanloopproblemen hebben de verenigingen hier een goede thuisbasis.

Sporthal Klarendal heeft, voor een deel van de hal, een nieuwe huurder: Bounz.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Niet van toepassing.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

5.10 Binnensport

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Gerrie Elfrink

2014

2015

2015

% Arnhemmers (>15 jaar) dat de beweegnorm haalt

47

We hebben in 2015 hiernaar geen onderzoek gedaan. In 2016 onderzoeken we onder de jeugd van 6 t/m 17 jaar hoeveel voldoen aan de beweegnorm.

% Arnhemmers (<15 jaar) dat de fitnorm haalt

35

We hebben in 2015 hiernaar geen onderzoek gedaan. In 2016 onderzoeken we onder de jeugd van 6 t/m 17 jaar hoeveel voldoen aan de beweegnorm.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015