Zwembaden

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Zoals vermeld onder R.12 Sportbeleid en -ontwikkeling is aandacht besteed aan de bevordering van de duurzaamheid van sportcomplexen, zo ook bij de zwembaden.

Zwembad Valkenhuizen
Aangezien het zwembad Valkenhuizen in een zeer verouderde technische staat verkeert, wordt gewerkt aan een vernieuwingsplan van het zwembad. Na een intensieve oriëntatie is besloten een plan op te stellen voor het realiseren van een nieuw zwembad op het voorterrein van het binnensportcomplex Valkenhuizen. Het zwembad wordt gekoppeld aan dit gebouw, zodat er een gezamenlijk gebruik kan worden gemaakt van kleedkamer, kantine en eventuele overige voorzieningen. In de tussentijd wordt het zwembad onverminderd gebruikt.

Zwembad De Grote Koppel
Voor wat betreft energiebesparing zijn in 2015 in De Grote Koppel de (werktuigkundige- en luchtbehandelings) installaties vernieuwd. Daarnaast is De Grote Koppel op het Stadswarmtenet aangesloten en is de verlichting vervangen door LED verlichting. Hiermee kan het zwembad weer 25 jaar vooruit.
Qua bezoekersaantallen heeft De Grote Koppel goed gepresteerd, De voor een deel aan uren wegvallen schoolzwemuren zijn weer opgevuld met andere activiteiten en bezoekers.  

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Niet van toepassing.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

5.09 Zwembaden

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Gerrie Elfrink

2014

2015

2015

Bezoekers Valkenhuizen x 1.000

94

100

86

-14

Aan het eind van het derde kwartaal van 2015 constateerde onze functioneel beheerder dat de aantallen van de bezoekers in groepsverband niet altijd goed geregistreerd worden in ons kassasysteem. De kassamedewerker kan die op twee manieren aanslaan op de kassa. Bij de ene manier bleken de ingevoerde cijfers altijd als "0" te worden opgeslagen. Bij controle van de papieren gegevens die als onderlegger diende, bleken de cijfers voor DGK feitelijk 60.000 bezoekers hoger uit te komen, en op VKH 10.000. Deze correctie is nog niet verwerkt in bovenstaande staat.

Bezoekers de Grote Koppel x 1.000

308

325

300

-25

Aan het eind van het derde kwartaal van 2015 constateerde onze functioneel beheerder dat de aantallen van de bezoekers in groepsverband niet altijd goed geregistreerd worden in ons kassasysteem. De kassamedewerker kan die op twee manieren aanslaan op de kassa. Bij de ene manier bleken de ingevoerde cijfers altijd als "0" te worden opgeslagen. Bij controle van de papieren gegevens die als onderlegger diende, bleken de cijfers voor DGK feitelijk 60.000 bezoekers hoger uit te komen, en op VKH 10.000. Deze correctie is nog niet verwerkt in bovenstaande staat.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015