Parken, bossen en ecologie

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Bestemmingen
Op dit moment heeft 98 %van de stad een geldend bestemmingsplan. Met de actualisering van het bestemmingsplan Meinerswijk heeft een groot groengebied midden in de stad in 2015 een actueel digitaal plan gekregen.

Bossen en natuur

 • bij het spoor zijn in de gemeentelijke bossen en parken op verzoek van Prorail overhangende bomen verwijderd. Het complex de Waterberg is voor een deel aangewezen als "oerbos". Daarmee is een afspraak uit het Coalitieakkoord uitgevoerd.
 • de koers voor het Landschapspark Schaarsbergen is geland in de geactualiseerde beheervisie voor het buitengebied. Bij de opstelling is inbreng geleverd door het Groenforum Arnhem, de Dorpsraad Schaarsbergen en Stichting Verborgen Landschap.Voor het beheer is daarmee de koers voor de recreatieve verbindingen en het beter benutten van de landschappelijke kwaliteit uitgezet. Ook de FSC certificering, het keurmerk voor verantwoord bosbeheer, voor de komende jaren is met de beheervisie geborgd;
 • met subsidie van de provincie is een start gemaakt met de uitwerking van het uitvoeringsprogramma Meinerswijk. In het uiterwaardenpark is het Castellum zichtbaar gemaakt en zijn uitzichtpunten over het water geplaatst;
 • verkenning van de mogelijkheden voor aanwijzing van Meinerswijk als Nationaal Park, moet nog worden opgepakt;
 • in Park Lingezegen is de basisinrichting nagenoeg afgerond. Dit heeft ook effect op de parkorganisatie in verband met de verandering van ontwikkeling naar beheer. De instelling van een gebruikersraad voor het gebied krijgt vorm.

Stadsparken

 • festivals en evenementen in de parken vergroten de aantrekkingskracht. Het bewaken van de balans tussen de piek aan tijdelijke inrichtingselementen en de daarbij behorende bezoekersstromen en het effect op het groen van het gebied blijven aandacht vragen;
 • door de aanleg van een beek in Park SacreCoeur en de aanleg van een poëziepad in Immerloopark is de attractiewaarde van die parken versterkt;
 • in park Presikhaaf wordt met het waterschap gekeken naar een aanpak van de jaarlijks terugkerende blauwalg;
 • de vervanging van beplanting in de parken Sonsbeek, Presikhaaf en Westerveld heeft extra aandacht gevraagd. In park Presikhaaf was voor een betere groeiplaats het verwijderen van een storende bodemlaag nodig om de wateroverlast op te heffen;
 • bij het periodieke schouwen van de parken worden de aandachtspunten van bewoners opgehaald en bewoners en belangengroepen geïnformeerd over het voorgenomen beheer;
 • bij het Groenforum Arnhem zijn ontwikkelingen in de groeninrichting en het beheer getoetst. De inbreng in 2015 spitste zich toe op de concentratie van het motorcrossterrein, het uitvoeringsprogramma  Meinerswijk en de deregulering van de kapvergunning.

Groenfonds
Met het Groenfondsgeld is in Schuytgraaf een belangrijke laanstructuur aangeplant. In de parkzone langs de Drielsedijk is een voormalige reservering voor sport heringericht naar openbaar park met o.a. struin en pluknatuur.

Bezoekerscentrum
Met bezoekerscentrum de Molenplaats is overleg gevoerd over de exploitatie.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

De bezuiniging van € 20.000 op prullenbakken heeft geen extra vervuiling gegeven. De mindere service naar de burger geeft wel reacties dat men het vervelend vind om de poepzakjes (opruimplicht hondenpoep) langer bij zich moeten houden. In meerdere parken steken leden van de schouwgroep extra de handen uit de mouw door dagelijks afval op te ruimen.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Het college heeft besloten de voormalige gemeentewerf aan de Bosweg niet te benutten voor woningbouw maar toe te voegen aan het park. Dit besluit zal in 2016 worden uitgewerkt

Incidenteel of structureel

Zie onderdeel Ontwikkelingen.

Prestatie-indicatoren

5.06 Parken, bossen en ecologie

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ine van Burgsteden

2014

2015

2015

Groenbalans - ontwikkeling oppervlak bossen en natuur ten opzichte van 2010 (= 1.434 ha.) in ha.

1701

1748

Begroting 2015:- Groenbalans - ontwikkeling oppervlak bossen en natuur ten opzichte van 2010 (= 1.434 ha.) in ha: +38Toename areaal in de uiterwaarden,  Groene Rivier.

Groenbalans - ontwikkeling oppervlak stadsparken ten opzichte van 2010 (= 284 ha.) in ha.

334

322

Begroting 2015:+ 25 Areaal wijziging in de oude telling was een deel van de uiterwaarden onder stadsparken gerekend.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015