Bestuurlijke gegevens

college vanburgemeester en wethouders per 31 december 2014

Dhr. H.J. Kaiser

burgemeester

Veiligheid en veiligheidshuis
 Regionale samenwerking
 Externe relaties
 Integriteit
 Lobby
 G32 Algemeen bestuur

Dhr. G. Elfrink

SP

wethouder

Cultuur en erfgoed
 Sport
 Wonen en vastgoed
 Evenementen
 Armoedebeleid (inclusief schulddienstverlening)
 Overige projecten
 G32 Fysieke pijler

Dhr. M. Leisink

D66

wethouder

Financiën
 Grondzaken
 Bedrijfsvoering
 Privacy
 Jeugd en jeugdzorg

Mevr. A. Haga

ChristenUnie

wethouder

Zorg en Welzijn (WMO)
Wijkzaken
Vluchtelingenzaken
Duurzaamheid/EMIA
Lingezegen

Mevr. I. van Burgsteden

CDA

wethouder

Publieke dienstverlening
 Openbare ruimte
 Toerisme en recreatie
 Werk en inkomen (+participatiewet)
 Project Kleefse Waard
 Project Centrum Zuid
 Communicatie
 Dierenwelzijn

Dhr. R. König

D66

wethouder

Economische zaken
 Onderwijs (+bibliotheek en Volksuniversiteit)
 Diversiteit, emancipatie en integratie
 Project Oostelijk Centrumgebied
 Stadsblokken Meinerswijk

Dhr. A. Mink

SP

wethouder

Ruimtelijke ordening
 Mobiliteit
 Personeel en organisatie
 Project Malburgen
 Project Presikhaaf
 Stadsregio
 Vergunningen en handhaving

Mevr. C. van de Wiel

Gemeentesecretaris

Gemeenteraad per 31 december 2015

Raadsleden

Politieke groepering

Zetels

Mevr. S.A. Andeweg *
Dhr. W. Kaatee

D66
D66

8

Mevr. S. Kemperman (tijdelijk vervangen door mevr. S. van Ommen)

D66

Mevr. S. van Ommen(vervangt tijdelijk mevr. S. Kemperman)

D66

Mevr. Y. van Hamersveld

D66

Dhr. M.S. Loor

D66

Dhr. H.E. de Vroome

D66

Dhr. M.P. Venhoek

D66

Dhr. I. Güven

D66

Dhr. C.A.M.J. Lenting *

SP

8

Dhr. J. Elfrink

SP

Dhr. L.L. van Geffen

SP

Dhr. J.P. Kusters

SP

Mevr. P.G.M. Lunter

SP

Dhr. R.W. van Sprang

SP

Dhr. A. ÇentintaƟ

SP

Dhr. G.R.J. Noordzij

SP

Mevr. M. Louwers *

PvdA

5

Mevr. M.A. A-Kum

PvdA

Dhr. E.J. Greving   

PvdA

Mevr. K.M. Lasthuizen

PvdA

Mevr. M.L. de Vries

PvdA

Dhr. L.J.J.H. Combée *

VVD

4

Mevr. C.J.M Kalthoff

VVD

Dhr. R.C.M. van der Zee

VVD

Dhr. U.S. Kelderman

VVD

Mevr. C.C. Bouwkamp *

Groen Links

4

Dhr. T. de Groot

Groen Links

Mevr. M.J.A. Peters

Groen Links

Dhr. M.W.K. Coenders

Groen Links

Dhr. G.A. Karssenberg *

CDA

3

Mevr. C.K. van Dillen - Koorn

CDA

Dhr. H.H. Montfrooy

CDA

Mevr. L.R. Manders *

Zuid Centraal

2

Dhr. A.D.M. van der Laak

Zuid Centraal

Mevr. A.P. Plieger-Bos  *

ChristenUnie

2

Dhr. D. Becker

ChristenUnie

Dhr. K. Bal *

Verenigd Arnhem

1

Dhr. A.G.M. van Beers *

Arnhemse Ouderen Partij

1

Dhr. L.C.M. de Groot *

Partij voor de Dieren

1

Totaal

39