Fysieke basisgegevens

Fysieke basisgegevens

Stand per

1 januari 2015

31 december 2015

Aantal woningen

70.083

71.961

Aantal inwoners

152.288

153.817

Aantal inwoners naar anciënniteit

152.288

153.817

- 0 tot 14 jaar

25.324

25.410

- 15 tot 24 jaar

19.692

19.915

- 25 tot 34 jaar

23.509

23.649

- 35 tot 49 jaar

34.142

34.071

- 50 tot 64 jaar

28.127

28.649

- 65 jaar en ouder

21.494

22.123

Aantal inwoners naar etniciteit

152.288

153.817

- Nederland

106.776

107.305

- Turkije

8.313

8.283

- Marokko

3.364

3.421

- Suriname

3.209

3.204

- Antillen

2.439

2.483

- Overige niet-Westerse landen

10.772

11.459

- Overige Westerse landen

17.415

17.662

Oppervlakte gemeente in hectares

10.156

10.156

- land

9.800

9.800

- binnenwater

356

356