Economisch beleid

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Het economisch beleid is gericht op de uitwerking van de bestaande veranderopgaven (Arnhemse binnenstad: klaar voor de toekomst; Arnhem werkt! en Marketing van Arnhem) als voorbereiding op de nieuwe veranderopgaven in het programma Stad op de kaart vanaf 2016.

Voor het bestaande beleid lag de focus op:

 • zorgen dat de basis op orde is (o.a. dienstverlening, werklocaties, internationalisering, marketing/acquisitie);
 • sterke sectoren (zakelijke dienstverlening, zorg en toerisme/vrije tijd);
 • kansrijke clusters (Energie en Milieutechnologie en Mode & Vormgeving).

Bij de midterm review zijn daaraan drie accenten toegevoegd:

 • meer aandacht voor de bestaande stad;
 • prioriteit voor de binnenstad en de stadsentrees;
 • aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

De volgende raadsonderwerpen voor het economisch beleid waren in 2015 aan de orde:

 • Visie op Transformatie (vastgesteld in november) en daarbij de Visie op bedrijventerreinen van Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB). De visie op Transformatie draagt bij aan de realisatie van veranderopgave 'Arnhem groene en duurzame stad';  
 • Evaluatie en voortzetting van het Ondernemersfonds. Begin 2015 is een besluit genomen over verlenging met een jaar en over de subsidie aan de Stichting Binnenstad Arnhem (SBA); eind 2015 is het definitieve evaluatiebesluit genomen;
 • Technische wijziging van de Verordening Winkeltijden Arnhem op onderdeel nachtwinkels, begin 2015 vastgesteld in de raad;
 • Nota Aanpassing beleidsregels standplaatsvergunningen, vastgesteld in mei 2015;
 • Evenementenvisie Arnhem 2015, vastgesteld in mei 2015

Daarnaast is in 2015 gestart met:

 • nieuwe visie Detailhandel;
 • nieuwe visie Horeca;
 • het formuleren van nieuwe accenten voor de Economische Agenda;
 • de nota Internationaal beleid.
 • actieprogramma Arnhem Studiestad.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

De werkgelegenheid stond door de economische crisis in 2015 nog onder druk, hoewel de daling van het aantal banen tot stilstand is gekomen. In het economische beleid is geprobeerd de juiste omstandigheden te creëren voor de groei van de werkgelegenheid in Arnhem en de regio. Het gaat daarbij onder andere om een aantrekkelijk ondernemersklimaat, waarin bestaande bedrijven kunnen (door)groeien en versnellen, nieuwe ondernemingen kunnen starten en krimpende en reorganiserende bedrijven een nieuwe plek in de stad kunnen vinden. En ook nieuwe bedrijven van buiten de stad zich in Arnhem vestigen.
Acquisitie en accountmanagement dragen nadrukkelijk bij aan bovengenoemde ontwikkelingen.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

3.01a Basis op orde houden

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ron König

2014

2015

2015

Begeleide starters "Ik start Smart"

46

36

59

23

Er zijn 202 trajecten ingekocht voor de project-periode 2012 t/m 2015. 2015 was een uitloopperiode zodat alle trajecten in 2015 afgerond konden worden. De provincie Gelderland en de Kamer van Koophandel evalueren het project op dit moment, verwachting is dat maart 2016 een nieuw projectvoorstel gereed is. Op 1 juli 2015 stonden 5 geschikte kandidaten op de wachtlijst. Voor hen zijn 5 extra trajecten ingekocht zodat zij niet minimaal een half jaar op de wachtlijst stonden.

Aantal actieve bedrijfsbezoeken

142

100

114

14

Inzet ondernemersfonds x € 1.000

865

865

865

0

Aantal zelf georganiseerde hospitalitybijeenkomsten

3

5

5

0

Onder andere; Directie Netwerk Arnhem (DNA- 2x), Arnhemse Ondernemers Avond (AOA),  Standsorganisatie + bijeenkomst Gelre Business (met Gelderlander en OKA), Standbezetting Starterdag en Provada. Daarnaast incidentele en jaarlijks te bepalen, bijv. Bridge to Liberation experience, opening station, Smaakvol Gelderland en ontbijt tijdens introductieperiode studenten."

3.01b Versterken wat sterk is

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ron König

2014

2015

2015

Subsidie RBT KAN/VVV (regiomarketing Gelderland) x €1.000

299

299

303,98

4,98

Aantal Arnhemse aangesloten bedrijven bij RBT KAN

174

180

174

-6

Inzet evenementenfonds x €1.000

550

610

560

-50

3.01c Inzet op kansrijke clusters

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ron König

2014

2015

2015

Energie Made in Arnhem: aangesloten Arnhemse bedrijven en organisaties

90

100

120

20

EMT-bedrijvigheid: begeleide nieuwe ideeën, bedrijven en starters

32

30

5

-25

Gegevens nog niet beschikbaar

M&V-bedrijvigheid: begeleide nieuwe ideeën, bedrijven en starters

20

20

7

-13

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015